Chłodnie i mroźnie

ABEL Koszalin – budowa magazynów i chłodni składowych wraz z biurowcem (2018)

2020-03-02T14:00:12+01:00

Jako Generalny Wykonawca, zrealizowaliśmy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycję pn. „Budowa budynku magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Koszalinie przy ul. Mieszka I-go”. Zakres inwestycji zrealizowanej w latach 2017-2018 obejmował : -wykonanie projektu budynku magazynowego wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, -budowę budynku biurowo-socjalnego (murowanego) o łącznej powierzchni użytkowej 183,1 [...]

THAI UNION POLAND (zakład King Oscar) – mroźnia wysokiego składowania (Gniewino, woj. pomorskie, 2016-2017)

2020-03-02T14:04:32+01:00

Budowa mroźni wysokiego składowania W okresie 09.2016 od 01.2017 jako Generalny Wykonawca zrealizowaliśmy budowę mroźni wysokiego składowania dla firmy THAI UNION POLAND Sp. z o.o. Kontrakt obejmował realizację inwestycji, w skład którego weszła kompleksowa budowa mroźni składowej o powierzchni 1.450 m2 i wysokości 15m z zapleczem techniczno-socjalnym oraz wykonanie sieci uzbrojenia terenu. W [...]

CENTRUM PIERWSZEJ SPRZEDAŻY RYB W CHŁOPACH – generalne wykonawstwo centrum sprzedaży ryb

2017-10-02T11:38:04+01:00

Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb Budowa w generalnym wykonawstwie obiektu "Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb" w Chłopach k/Koszalina o pow. 165 m2. Ten niewielkich rozmiarów obiekt w dla grupy producentów składa się z: sortowni, chłodni, pomieszczeń wytwornicy lodu, socjalnych, dwóch doków rozładunkowych i pomieszczenia myjki pojemników. Obiekt został zrealizowany dla Organizacji Rybaków Łodziowych - Producentów [...]

KOGA-MARIS – chłodnia wysokiego składowania (Hel, woj. pomorskie, 2013-2014)

2017-10-02T11:38:47+01:00

Chłodnia wysokiego składowania Jako generalny wykonawca, nasza firma w latach 2013/2014 r., w ramach rozbudowy zakładu przetwórstwa ryb KOGA-MARIS Sp. z o.o., wykonała chłodnię wysokiego składowania (temp. -25C). Budynek chłodni o konstrukcji stalowej z lekką obudową z płyt warstwowych, to obiekt o pow. 820 m2 i wysokości 14 m, zlokalizowany na mierzei helskiej. [...]

PAULA FISH (dawniej Paula Trans) – kompleks obiektów zakładu przetwórstwa rybnego (Włynkówko k/Słupska, 2012-2013)

2017-10-02T11:39:20+01:00

Kompleks obiektów zakładu przetwórstwa rybnego Jako generalny wykonawca, firma BUDAGROS-bis Sp. z o.o. opracowała na zlecenie spółki PAULA TRANS pełnobranżowy projekt budowlany kompleksu obiektów zakładu przetwórstwa rybnego o powierzchni czy 12 tys. m2 we Włynkówku. Zakres inwestycji, zrealizowanej w latach 2012-2013 obejmował budowę: hali produkcyjnej o powierzchni 1.800 m2 3 komorowej mroźni o [...]

Dr Oetker – obiekty produkcyjne, magazynowe i chłodnicze (Gdańsk i Łebcz k/Władysławowa, 2009-2012)

2017-10-02T11:40:05+01:00

Obiekty produkcyjne, magazynowe i chłodnicze W ciągu trzech lat firma Budagros uczestniczyła w realizacji dużych obiektów produkcyjnych, magazynowych i chłodniczych dla firmy Dr Oetker. Pierwszy z nich to budynek produkcyjny w Łebczu o powierzchni 6.000 m2 o stalowej konstrukcji i wykonanej również przez Budagros obudowie z płyt warstwowych. Rok później koncern Dr Oetker [...]

Chłodnie owoców – Grupa Grünewald

2017-10-02T11:40:32+01:00

Chłodnie dla przetwórstwa owoców Chłodnie dla przetwórstwa owoców to realizacje firmy Budagros dla Grupy Gruenewald. Pierwszy z tych obiektów został wybudowany w Polsce dla, należącej do grupy, firmy Pomerania Frucht. Po realizacji tego zlecenia Grupa Gruenewald zdecydowała się powierzyć firmie Budagros wykonanie podobnego obiektu w Serbii. Elementy konstrukcyjne dla tej realizacji zostały wyprodukowane [...]