Budynki dla rolnictwa

ROL-PLANT Rzęcino budowa obory dla 400 krów (2014)

2020-03-02T13:39:34+01:00

Jako generalny wykonawca w 2014 roku wykonaliśmy dla spółki ROL-PLANT z Rzęcina oborę dla 576 krów mlecznych o powierzchni 4.988 m2. W ramach umowy zrealizowaliśmy wszystkie wymagane prace budowlane, instalacyjne, tj. instalację wodociągową, kanalizacji technologicznej, elektryczną. Dostarczyliśmy oraz zamontowaliśmy konstrukcję stalową, bramy rolowane, wykonaliśmy pokrycie dachu obory blachą trapezową. [...]

AGROBRUSNO – kompleks pomieszczeń gospodarczych (Brusno k. Koszalina)

2017-10-02T11:41:47+01:00

Kompleks pomieszczeń gospodarczych W związku z szeroko zakrojonymi planami zagospodarowania terenów rolniczych firma Agrobrusno powierzyła firmie Budagros realizację kompleksu pomieszczeń gospodarczych. Pod Koszalinem powstały wówczas magazyny zboża, wiaty dla maszyn rolniczych i warsztat dla sprzętu rolniczego.