Certyfikat spawalniczy wg PN EN 1090-2

 

Certyfikat UE, wydany przez jednostkę certyfikującą GSI SLV, zaświadczający, że firma BUDAGROS spełnia wymagania odnośnie jakości i nadzoru spawalniczego do prowadzenia prac w zakresie spawania konstrukcji stalowych klasy EXC1, EXC2 i EXC3 wg normy PN EN 1090-2. Świadectwo jest obowiązkowym dokumentem dla zakładów dostarczających spawane konstrukcje stalowe zgodnie z nową, obowiązującą normą budowlaną PN EN 1090.

Certyfikat kwalifikacyjny Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN EN 1090-1 dla firmy Budagros

 

Certyfikat UE, wydany przez jednostkę certyfikującą DVS ZERT, zaświadczający, że firma BUDAGROS posiada Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP, ang. FPC) zgodną z najnowszą normą budowlaną PN EN 1090-1 do prowadzenia prac w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych klasy EXC1, EXC2 i EXC3 wg normy PN EN 1090-2. Świadectwo jest obowiązkowym dokumentem dla zakładów dostarczających konstrukcje stalowe zgodnie z nową, obowiązującą normą budowlaną PN EN 1090.

Certyfikat steelguard

Certyfikat Steelguard, wydany przez jednostkę certyfikującą PPG Coatings Poland sp. z o.o. , zaświadczający, że pracownicy firmy BUDAGROS są przeszkoleni do wykonywania powłokowych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych i żeliwnych w technologii Steelguard

Certyfikat przynależności do Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Koszalinie.

Certyfikat przynależności do Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie.