Project Description

Jako generalny wykonawca w 2014 roku wykonaliśmy dla spółki ROL-PLANT z Rzecina wiatą paszową o powierzchni 265 m2 w oparciu o konstrukcję stalową. W ramach umowy zrealizowaliśmy konstrukcję stalową wiaty wraz z pokryciem blachą trapezową.