Project Description

Jako generalny wykonawca w 2014 roku wykonaliśmy dla spółki ROL-PLANT z Rzęcina oborę dla 576 krów mlecznych o powierzchni 4.988 m2.

W ramach umowy zrealizowaliśmy wszystkie wymagane prace budowlane, instalacyjne, tj. instalację wodociągową, kanalizacji technologicznej, elektryczną. Dostarczyliśmy oraz zamontowaliśmy konstrukcję stalową, bramy rolowane, wykonaliśmy pokrycie dachu obory blachą trapezową.