Project Description

Budowa Hali 3B

W wyniku konkursu ofert, „BUDAGROS-BIS” Sp. z o.o. zostało wybrane Generalnym Wykonawcą
inwestycji, określonej jako ,,Rozbudowa i przebudowa zakładu przetwórstwa ryb MORPOL S.A.
(MOWI Poland S.A.) w Duninowie ETAP l” realizowanej w latach 2015-2016,
W kolejnych latach od 2016 do 2019 realizacja kolejnych projektów w formule zaprojektuj i wybuduj.

Inwestycje dotyczące przebudowy oraz rozbudowy objęły dotychczas około 16 tys. m2 zakładu zlokalizowanego w Duninowie-
Ustka.