Project Description

Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb

Budowa w generalnym wykonawstwie obiektu „Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb” w Chłopach k/Koszalina o pow. 165 m2.

Ten niewielkich rozmiarów obiekt w dla grupy producentów składa się z: sortowni, chłodni, pomieszczeń wytwornicy lodu, socjalnych, dwóch doków rozładunkowych i pomieszczenia myjki pojemników.

Obiekt został zrealizowany dla Organizacji Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o.o.