Project Description

Kompleks pomieszczeń gospodarczych

W związku z szeroko zakrojonymi planami zagospodarowania terenów rolniczych firma Agrobrusno powierzyła firmie Budagros realizację kompleksu pomieszczeń gospodarczych. Pod Koszalinem powstały wówczas magazyny zboża, wiaty dla maszyn rolniczych i warsztat dla sprzętu rolniczego.