Project Description

Jako Generalny Wykonawca, zrealizowaliśmy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycję pn. „Budowa budynku magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Koszalinie przy ul. Mieszka I-go”.

Zakres inwestycji zrealizowanej w latach 2017-2018 obejmował :

-wykonanie projektu budynku magazynowego wraz z zapleczem biurowo-socjalnym,

-budowę budynku biurowo-socjalnego (murowanego) o łącznej powierzchni użytkowej 183,1 m2

-budowę budynku magazynowego (magazyn, mroźnia, chłodnia, ekspedycja) z częścią socjalną o łącznej powierzchni użytkowej 1611,10m2,

-budowę wszystkich instalacji wewnętrznych i sieci  zewnętrznych,

-budowę parkingów, placów manewrowych oraz ogrodzenia.